Welke houtsoorten gebruik je om de blauwe oetserzwam te enten?

Hoewel de blauwe oesterzwam in de natuur op loofhoutsoorten aangetroffen wordt, geven culturen aangelegd op populier de vlugste en hoogste opbrengsten. Het hout dient vers en levend te zijn, de schors errond. Een diameter van minstens 15 cm is aan te raden voor een voldoende opbrengst. Stobben kunnen eveneens geënt worden.

Wanneer ent je de blauwe oesterzwam?

Late herfst-winter, vanaf november tot half maart. De eerste oogstperiode valt in het najaar van hetzelfde jaar.

Hoe ent je de blauwe oesterzwam?

Enten d.m.v. pluggen is efficiënt indien:

1)    
Er voldoende pluggen worden gebruikt. Om de minimum hoeveelheid te bepalen moet je rekening houden met:
- de diameter van het hout, uitgedrukt in cm
- de lengte van het hout, uitgedrukt in m (correctielengte)
De berekening gaat als volgt: diameter x 2,5 (factor) x correctielengte = aantal pluggen, bv. voor een stuk hout met diameter 25 cm en lengte 1,10 m heb je minstens 69 pluggen nodig, d.i. 25 (diameter) x 2,5 (factor) x 1,10 (correctielengte) = 69 pluggen

2)
De pluggen op de juiste wijze worden aangebracht: met een boor van 9 mm boor je gaatjes aan beide uiteinden van het stuk hout, over de hele omtrek. Je kan ze best schranken omdat het mycelium het gemakkelijkst in de lengterichting van het hout groeit. Daarin klop je de pluggen met een hamer. Voor stukken hout vanaf 1 m breng je ook in het midden pluggen aan.

Wat doe je na het enten?

Stapel het hout op elkaar, uit de zon, uit de wind. Bedekken met windgaas mag. Zorg dat de °t niet oploopt tot boven 27°C. Controleer de vochtigheid en besproei ’s zomers indien nodig.

De blauwe oesterzwam oogsten

Eind augustus worden de stammen best rechtop gezet.  Zoek hiervoor een beschaduwde plaats en beschut de stammen tegen de wind. Van zodra de nachten kouder worden verschijnen de eerste paddenstoelenknopjes. Op enkele dagen groeien ze uit tot dikke trossen oesterzwammen. Laat geen steelresten achter bij het plukken. Zolang het najaar zacht blijft, worden er om de 3 à 4 weken nieuwe ‘vluchten’ gevormd. Als de gemiddelde °t daalt tot rond het vriespunt, stopt de productie. In de praktijk betekent dit dat je soms 5 maal kan oogsten voor nieuwjaar. Het volgend jaar herhaalt zich hetzelfde fenomeen. Al die tijd mogen de stammen onaangeroerd op dezelfde plaats blijven staan. Bestrijding is niet nodig, alleen slakken kunnen soms voor aanzienlijke vraatschade zorgen. Na 2 jaar kan het afgedragen hout, mits drogen, als brandhout gebruikt worden.