Garantie

De garantietermijnen en -voorwaarden zijn gelijk aan deze die de fabrikant van het betreffende product hanteert.

U dient aandachtig de garantievoorwaarden van de fabrikant door te nemen voor het eerste gebruik van het product.

Goederen met gebreken, die terecht onder de garantie vallen, zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde- of gelijkwaardig product.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van mijnbiotuin.be behalve de verzendkosten, gemaakt door de consument, om het product weer bij ons te brengen.

Als een door u aangekocht product terecht onder de garantie valt, dient u contact op te nemen met mijnbiotuin.be (via ecommerce@biosano.be) teneinde afspraken te kunnen maken over reparatie of eventuele vervanging.